Saksi Dalam Usaha Mempertahankan Kebenaran Agama melalui Kesaksian yang Kuat

Saksi dalam usaha mempertahankan kebenaran agama memegang peranan yang penting dalam menjaga kesucian dan kebenaran ajaran agama. Para saksi ini berjuang untuk mengamankan doktrin agama dengan caranya masing-masing, di antaranya dengan menyebarluaskan ajaran, membela kebenaran agama dari penyebaran yang salah dan melawan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pengikut agama. Peran saksi dalam mempertahankan kebenaran agama sangat … Read more